Behöver du livsmedelsrelaterad dokumentation?
Under varje produkt hittar du en pdf-fil med livsmedelsrelaterad dokumentation.
 
Egenkontroll hos H.W. Larsen A/S
För överenstämmelse med gällande nationell och EU-lagstiftning för material och produkter, inklusive förordning 1935/2004
 
När en ny produkt tas in i sortimentet ska man, innan produkten registreras i C5, se till att få tag i den dokumentation som lagen kräver.   
 
Inköpsavdelningen meddelar leverantören att H.W. Larsen behöver dokumentationen. Om leverantören känner sig osäker i detta avseende, skickar vi förordningen om material och produkter, samt ev. maskindirektivet till honom/henne.  En deklaration om överensstämmelse samt migrationstest ska finnas för alla produkter. För trä krävs endast att leverantören skriver en överensstämmelsedeklaration – i enlighet med vad som gäller i livsmedelsregionen Rødovre.
 
Dokumentationen gås sedan igenom, och om den godkänns kan produkten tas in i sortimentet. Produkter som saknar nödvändig dokumentation kan inte tas in i sortimentet innan leverantören tagit fram relevant dokumentation.
 
Dokumentationen ska vara daterad och godkänd och ska uppdateras i samband med relevanta ändringar i lagstiftningen eller vid ändringar i sammansättningen/produktionen eller annat.
 
Vid egen produktion genomförs analyser som ska utföras enligt gällande lagstiftning för tester.
 
Marknadsavdelningen ser till att nödvändiga filer ändras för varje varunummer, samt författar deklarationen om överensstämmelse. Dokumentationen finns sedan här:
 
I pärmen fælles/produktoplysninger/fødevaredokumentation/leverandør.
 
På hwl.dk & HWLarsen.se under varje produkt.
 
I blå ringpärm på kontoret – inga papper får tas bort från pärmen.
 
Lagerchef och Uppackningschef ska vara uppmärksamma på när förändringar sker av produkter som ingår i sortimentet. Inköpsavdelningen ska meddelas i de fall produkten förändras.
 
Alla medarbetare hos H.W. Larsen har informerats om var de kan hitta dokumentationen och om att produkter inte kan ingå i sortimentet innan H.W. Larsen har den dokumentation som krävs. Undantag kan inte under några som helst omständigheter göras från denna princip.

Materialens och produkternas spårbarhet:
Syftet är att kunna avlägsna icke godkända material från marknaden med hjälp av målinriktade och precisa återkallanden.
En lista skrivs ut från Acinta och C5
Datum för när produkten köpts respektive sålts
Varunr
Varutext
Bilaga/faktura
Antal köpta och sålda
Leverantörens namn och adress
Företagskundens namn och adress
Lista med data samt livsmedelsrelaterad dokumentation ska skickas till Fødevareregion Rødovre.
Leverantören, företagskunder samt livsmedelsregionen Rødovre ska kontaktas omgående.
Om det inte är säkert att leverantören skickar ut ett pressmeddelande, är H.W. Larsen skyldig att göra det.
 
Kontakta:
 
Fødevareregion Rødovre
Fjeldhammervej 15
2610 Rødovre
Telefon: +45 72 27 60 00
E-post: stje@fvst.dk
Kontrollant: Sten Jespersen

Produkten kommer omgående att tas bort från hyllan samt från hwl.dk & H.W.Larsen.se
Vem gör vad:
 
Skriva ut lista: Inköpsavdelningen
Ge instruktioner till alla om att produkterna XX ska dras tillbaka.
Kontakta livsmedelsregionen: Inköpsavdelningen
Kontakta kunder: Försäljningsavdelningen
Ta bort produkt från webbshop: Marknadsavdelningen
Ta bort produkt från hyllan: Butik och lager
Pressmeddelande: Direktör, försäljningschef, inköpschef
Alla medarbetare hos H.W. Larsen har informerats om vad som sker när en produkt dras tillbaka från marknaden och vem som har ansvaret för att åtgärder vidtas, och vem som fungerar som backup för vem i tredje led.Vi använder cookies till att förbättra din upplevelse på vår webbplats. När du handlar på webbshoppen accepterar du även användningen av cookies. Läs mer här